ADVENT S KONFERENCIOU BISKUPOV SLOVENSKA


POZVANIE K PROJEKTU

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 29. novembra 2015 (Prvej adventnej nedele) do 25. decembra 2015. V tomto čase budú môcť záujemcovia získať každý deň e-mail myšlienku na tému o Božom milosrdenstve. Projekt sa uskutoční v rámci mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František (8. decembra 2015 - 20. novembra 2016).

Cieľom tejto aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. Zároveň bude zameraný na to, aby Cirkev mohla očividnejším spôsobom plniť svoje poslanie, byť svedkom milosrdenstva. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Myšlienky budú v slovenskom a v maďarskom jazyku.

AKO SA REGISTROVAŤ?  

Zaregistrovať sa dá na TOMTO MIESTE. Stačí uviesť meno a e-mail. Vďaka registrácii získate bezplatne každý deň do svojho e-mailu myšlienku na tému o Božom milosrdenstve.

AKÉ TO BUDÚ ZAMYSLENIA?

Sú to zamyslenia, prosby a povzbudenia, ktoré nám môžu pomôcť lepšie prežiť časť prípravy na Vianoce. Ide napríklad o myšlienky z rôznych encyklík, príhovorov pápeža Františka, denníčka sv. Faustíny. Medzi myšlienkami budú i slová nedávno zosnulého kardinála Jána Chryzostoma Korca či zamyslenie z telefonického priania pápeža Františka utečencom v irackom tábore Ankawa.

KTO PROJEKT ZASTREŠUJE?

Ide o projekt Konferencie biskupov Slovenska. V podobnom duchu sa projekt chystá už po šiesty raz. Tí, ktorí sa zapojili do posledného z projektov (v pôste 2015), sú už v novom automaticky prihlásení.

Projekt nadväzuje na podobné projekty z minulosti. Predtým to bola letná interaktívna duchovná podpora putovania relikvie sv. Cyrila v USA a Kanade (2013), zamyslenia na adventnú alebo vianočnú tému (2013), pôstne myšlienky súčasného Svätého Otca (2014), adventné zamyslenia sv. Jána Pavla II. (2014) a Pôst zo zasvätenými (2015), ktorý sa konal v rámci prebiehajúceho Roka zasväteného života.

Hlavným partnerom projektu je Výveska.sk. Mediálnymi partnermi projektu sú TK KBS a Rádio LUMEN.

ČO JE TO ADVENT?

Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám pripomína, že Kristus príde. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista (Viac informácií).