Prihlásenie / Odhlásenie

 

TU SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ  

Ak máte akékoľvek problémy, píšte na e-mail lipiak @ kbs.sk​

Poznámky:

1. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska spracúva poskytnuté emailové adresy projektu "Zamyslenia s Konferenciou biskupov Slovenska" na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby zadaním jej emailovej adresy do príslušného formulára, podľa § 13 ods. 1 písm. a Zákona 18/ 2018 Z. z. 

Svoj súhlas so spracovaním zadanej emailovej adresy môžem kedykoľvek odvolať odhlásením sa cez rovnaký formular, ktorým prebehlo prihlásenie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Zadaná emailová adresa nebude poskytnutá iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Zodpovedná osoba: https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zodpovedna-osoba

4. V prípade, že nemáte možnosť dostávať zamyslenia na e-mail, môžete ich nájsť na hlavnej stránke alebo na sociálnej sieti.

5. V prípade, že nemáte prístup, ani k internetu, potešíme sa, ak nás podporíte modlitbou alebo pôstom.