O projekte

 

V podobnom duchu sa koná už po 23-krát. Projekt nadväzuje na podobné projekty z minulosti. 

- Prvým z nich bola letná interaktívna duchovná podpora putovania relikvie sv. Cyrila v USA a Kanade (2013), ďalším zamyslenia na adventnú alebo vianočnú tému (2013). Neskôr to boli pôstne myšlienky súčasného Svätého Otca (2014), a potom adventné zamyslenia sv. Jána Pavla II. (2014). V rámci Roka zasväteného života sa konal Pôst zo zasvätenými (2015) a v rámci Svätého roku milosrdenstva Advent s Konferenciou biskupov Slovenska (2015)

V rámci pôstu tohto roka (2016) to boli myšlienky so sv. Teréziou z Lisieux, ktorej relikvie putovali po Slovensku. V Advente 2016 to boli myšlienky od rôznych autorov, ktoré pripomínali veľkú úlohu Panny Márie. Tieto myšlienky boli vybrané pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, ktoré sme si pripomenuli v roku 2017. 

- V pôste 2018 to boli myšlienky, ktoré pochádzali od sv. Vincenta de Paul. Myšlienky v advente 2017, v pôste a advente 2018 vytvoril tím projektu. Myšlienky s fotografiou nadväzovali priamo na evanjelium dňa. 


- V pôste 2019 sa dotýkali vzťahu: Katolícka cirkev a ... (rôzne otázky). Tento štýl bol podnietený zisteniami, že mnohí (aj veriaci) ľudia majú skreslenú predstavu o Cirkvi, alebo sa chcú skutočne dozvedieť, čo katolíci tvrdia veria. Ako inšpirácia poslúžil autorovi myšlienok nedávny Záverečný dokument zo synody o mládeži (Documento finale) s prihliadnutím na sa Národný pochod za život 2019. 

- V advente 2019 to boli myšlienky, vytvoril kňaz Žilinskej diecézy Ľubomír Majtán. Vychádzali z pastorálnych listov (Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi a List Títovi). Pastorálne listy sa vyznačujú svojou aktuálnosťou pre dnešnú dobu. Je v nich zaznamenaná katolícka náuka tak, ako sa s ňou stretávame aj v našom praktickom živote viery. Napriek tomu, že sa jedná o pomerne krátke spisy uchované vo Svätom písme, pri ich čítaní ako keby sa vyjavovali každodenné aspekty nášho života. Jednotlivé zamyslenia boli ozvenou evanjelia, ktoré čítame počas adventného obdobia.   

- V pôste 2020 posielala KBS myšlienky z posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža František Christus vivit (Kristus žije). Nachádzajú sa v limitovanej edícii kalendára s myšlienkami, ktorý vytvoril V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládežr v Trstenej. V advente 2020 projekt podporil iniciatívu farnosti misionárov Saletínov v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet, ktorá pozvala všetkých do Adventnej výzvy. 

- Projekt Advent s KBS v roku 2020 podporil iniciatívu farnosti Saletínov na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici, ktorá pozvala všetkých do Adventnej výzvy. V pôste 2021 priniesla KBS takmer päťdesiat krátkych myšlienok rozličných osobností, ktoré zozbieral kňaz a publicista Mons. Marián Gavenda. V advente 2021 to boli myšlienky, ktoré nadväzovali na Evanjelium dňa. Boli v duchu myšlienky Živé Evanjelium: Kráčame s Ježišom. Pôst s KBS v roku 2022 bol venovaný myšlienkam pápeža Františka v duchu motta Nádej pre Ukrajinu.

- Projekt Advent s KBS v roku 2022 bol spojený s myšlienkami z posolstiev pápežov k Svetovým dňom pokoja. Boli to myšlienky v duchu hesla Advent pokoja. V pôste 2023 to boli myšlienky, ktoré nadväzovali na denné evanjelia a v advente 2023 myšlienky pápežov k udalosti v Grecciu, od ktorej uplynulo presne 800 rokov.